reklama

                                      

 

                            Úvod Obsah O firmě Kontakt Neplatiči Odkazy Spol. akce

.

Zpět

    

Rychlý kontakt:

telefon: 602 387 467

info@keller-bazeny.cz

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace:   12.03.2012                Created by: masovej@seznam.cz
 

 

Bazény BLOCK-KIT

Základem konstrukce bazénu jsou duté polystyrénové tvárnice 25 x 25 x 120 cm s vynikající tepelnou izolací připravené pro ocelovou výztuhu a prolití betonem. Do této konstrukce je vložena podkladová geotextílie a speciální bazénová fólie.

 

 

Popis provedení

Na určeném místě se provede výkop a odvoz zeminy dle zvolené velikosti bazénu .

Na dno výkopu se zhotoví železobetonová deska 10 - 15 cm se štěrkovým podsypem a vloženou gulí (dnové sání) s potrubím. 

 

Na připravenou rovnou a hladkou betonovou desku se zakreslí přesný tvar bazénu a položí se první řada polystyrénových tvárnic. Pomocí ocelových prutů se tvárnice přikotví do betonu a  vloží vodorovná ocelová výztuha.

 

 

Postupně se sestaví druhá a třetí řada včetně vodorovné výztuhy. Po přesném vyrovnání a zafixování stěn se polystyrénové tvárnice vyplní polotekoucím betonem a s jemným hutněním se přidá svislá ocelová výztuha.

 

 

Čtvrtá, pátá a popřípadě šestá řada se provede stejným způsobem. Dle velikosti a hloubky bazénu se do stěn vloží trysky a skimmer (hladinové sání) dle výběru se dále osadí světla, protiproud aj. Znovu se stěny srovnají, zafixují, horní hrana poslední řady se upraví a vše se vyplní znovu betonem.

 

Po zatvrdnutí betonu se zbylá část výkopu zasype a zhutní. K tryskám, skimmeru a guli se připojí potrubí s izolací a přivede se do místa filtrační jednotky.

Pro zlepšení izolační schopnosti lze na dno bazénu vložit desky z tvrdého extrudovaného polystyrénu. Nutno s tím však počítat při usazování gule do betonové desky.

 

Na dno a stěnu bazénu se přilepí silná geotextílie s antibakteriální úpravou a na horní vnitřní hranu se ukotví poplastovaný plech pro navaření fólie.

Pomocí horkovzdušného svařování plastů se do takto připravené konstrukce vloží speciální bazénová fólie (viz níže) svařená z jednotlivých pásů. Systém svařování a překrývání jednotlivých pásů je dokonalý a nepropustný. Hrana sváru (viditelný přesah fólie) se zalije tekutou fólií.

 

Plocha okolo bazénu se upraví a zpevní. Položí se dlažba nebo jiný typ povrchu dle výběru. Na okraj bazénu se položí lem dle výběru s mírným přesahem do bazénu - vlnolam.

Bazén se napustí vodou a zprovozní se filtrační jednotka a případně další technologie dle výběru uvedené v sekci Technologie (viz. Zpět)

 

 

Tvary a velikosti Block-kit bazénů  

Ideální tvary těchto bazénů jsou klasické obdélníkové. Mohou se však sestavit i složitější tvary se zkosenými rohy. Tvárnice je možné i ohýbat a sestavit tak tvary  kruhové, oválné aj.

Velikost bazénů resp. šířka nebo délka není nijak limitována. Polystyrénové tvárnice se mohou upravovat dle potřebné délky po 5 cm. Pokud se bazén vkládá do vymezeného prostoru, počítejte s min. rozměrem 25 (30) cm pro stěnu bazénu na každou stranu.

Rozměr bazénu je vždy počítán vnitřní vzdáleností stěn konstrukce. Takže bazén o rozměru 6 x 3 m je opravdu 6 m dlouhý a 3 m široký Váš koupací prostor.

Výška bazénu je dána rozměrem tvárnice. Např. 5 řad tvárnic = 125 cm, 6 řad = 150 cm. Bazénovou konstrukci je možné navýšit o 5 cm vložením bednění při betonování poslední řady tvárnic. 

Hloubka vody skimmerového bazénu je cca o 10 cm nižší než jeho výška. Na dno konstrukce je možné vložit desky z tvrdého extrudovaného polystyrénu o které se hloubka bazénu sníží.

Bazénová konstrukce se zcela zapouští do země, nebo se nechá vystoupit nad terén do posedové výšky.

 

Schodiště

Do konstrukce bazénu je možné vložit schodiště. Schody jsou zhotoveny stejným způsobem z polystyrénových tvárnic vyplněné betonem a ocelovou výztuhou. Schodiště se vkládá jak do půdorysu bazénu - do rohu nebo v celé šířce, tak i mimo půdorys. 

 

 

Prostor pro technologii

Pokud není možné uložit filtrační jednotku např. do zahradního domku, garáže, sklepa atd. a nehrozí v místě vysoká spodní voda, může se z této konstrukce vytvořit i šachta pro filtraci připojená ke stěně bazénu.  Tato šachta musí být dostatečně odvětrána.

 

Bazénová fólie

Pro tento typ bazénu používáme speciální bazénovou fólii s antibakteriální povrchovou úpravou od německé firmy DLW Delifol. Síla této fólie je 1,5 mm a je uvnitř vyztužená pevnou tkaninou.

Fólie se vyrábí v základních barvách NG:

  modrá         azurová      bílá              písková       caribic          šedá

 

 

 

 

 

 

V protiskluzových variantách NGP - na schodiště:

Celková síla fólie NGP je 1,9 mm

Povrh je tvořen pyramidálními výstupky.

Vyrábí se v barvách modrá, azurová, bílá, písková, caribic a šedá.

Na schodech může být protiskluzová fólie kombinována např. modrá s bílou hranou.

 

V dekorovém provedení NGD:

  modrá         caribic        bluestone    mozaika      mozaika      mozaika
  mramor      mramor                                               aqua            terra

 

V barevném provedení NGC:

  marine         zelená        červená      žlutá

 

Fólie se svařuje z jednotlivých pásů o šířce 1,65 nebo 2 m na podkladovou geotextílii a na hranu bazénu se přikotví pomocí poplastovaných lišt. Horní hrana se obloží obvodovým lemem z umělého či přírodního kamene apod.

 

Cena bazénu

Cena je vždy spočítána na konkrétní požadavek zákazníka z důvodů velké variabilitě a možnosti výbavy této konstrukce bazénu. Při výpočtu je samozřejmě vždy zahrnuta minimálně základní technologie dle velikosti bazénu a dále dle požadavků zákazníka.